Canica

Canica er et heleid familieselskap med virksomheten konsentrert om et aktivt og langsiktig eierskap, hovedsakelig innenfor sektorer som industri, forbruksvarer, handelsvirksomhet og eiendom.

Etablert i Oslo i 1985 av Stein Erik Hagen. Canica kan i dag tilby kjernekompetanse innen forretningsutvikling og finans, samt kapital og nettverk for å bidra til et nasjonalt eiermiljø som skaper verdier og arbeidsplasser i et langsiktig perspektiv.

Hovedinvesteringer:
Besøksadresse:
Canica as
Slemdalsveien 70, oppg. B
NO-0319 OSLO
NORWAY
Postadresse:
Canica as
Postboks 49 Vinderen
NO-0319 OSLO
NORWAY
T: +47 24 13 30 00
F: +47 24 13 30 30
E: post@canica.no